We know it's boring


-but we have to
Deze website http://c-a-f-e.be is eigendom van T. Yung Fierens. Adresgegevens te verkrijgen op aanvraag.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op vernoemde website. Door de website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de disclaimer.

Inhoud website

T. Yung Fierens behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website alsook de disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder daarvan
mededeling aan u te hoeven doen.

T.Yung Fierens besteed veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, zowel in geschreven tekst als beeldselectie. Toch is het gebruik van informatie op de website voor eigen risico.

Ondanks de geleverde inspanningen over de volledigheid en correctheid van de informatie die u op de website kan vinden, kan het voorkomen dat deze onvolledig, verouderd, achterhaald of per ongeluk onjuist is.

De informatie die de website ter beschikking stelt is dan ook zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid op juistheid.

Alle prijzen die vermeldt staan op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen van de producent, technische problemen of vergissingen.

T. Yung Fierens kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen of onvolledigheden.

Aansprakelijkheid

T.Yung Fierens is niet aansprakelijk voor enige schade of nadelige gevolgen die u zou ondervinden door het gebruik van deze website. Indien u handelingen verricht op basis van informatie op deze website is dit voor eigen risico.

Er komt op geen enkel moment een overeenkomst tussen u en T. Yung Fierens tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige achterhaalde informatie.

Copyrights

Alle inhoud op deze website, zowel geschreven tekst, foto -en videomateriaal zijn onderhevig aan het auteursrecht.

Tenzij anders wordt vermeldt in begeleidende credits is de volledige inhoud eigendom van T. Yung Fierens.

Het is niet toegestaan om tekst, foto of videomateriaal te downloaden, kopiëren of gebruiken zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van T. Yung Fierens en/of de auteur/maker van het tekst of beeldmateriaal.

Klachten, suggesties en vragen

Dienen schriftelijk te gebeuren via het contactformulier op de website.