Welzijn

Adoptiekaart


CAFE helpt je op weg naar het vinden van de gepast therapeut, hulpverlener of instantie.

Wij verwijzen enkel naar erkende, gediplomeerde professionals en organisaties die over voldoende adoptie gerelateerde kennis beschikken.


CAFE'S missie-visie-doelstelling omtrent adoptiesensitieve zorg kan je vinden in het Nazorg Manifest en Extra Bijlage.





Interesse om opgenomen te worden op de CAFE adoptiekaart?

Get in touch!